Výrobní program
Program společnosti je zaměřen na realizaci inženýrských staveb se specializací na vodohospodářské stavby. Zabývá se ale také výstavbou sportovních areálů, prováděním zemních prací a terénních úprav vlastní mechanizací, ploch ze zámkové dlažby, pozemních komunikací. Většina pracovníků společnosti má v těchto oborech dlouholeté zkušenosti.
kanalizační řády a přípojky
Technickým vybavením, kvalifikovanými zaměstnanci, využíváním moderních progresivních a ekonomicky výhodných technologií a zkušenostmi z realizovaných staveb je společnost BÁČA s.r.o. zárukou splnění všech sjednaných podmínek dodávek, krátkých termínů výstavby při dodržení vysoké kvality prací.
vodovodní řády a přípojky
komunikace
zemní práce
opěrné zdi a valy
sportovní stavby
BÁČA s.r.o.
Na Vlečce 179
362 32 Otovice
mobil.: 602 415 260
721 842 683 hana.bacova@baca-kv.cz
© Copyright 2006 BÁČA, s.r.o.
Design: SOFTART s.r.o.