Referenční stavby
Inženýrské sítě
Lokalita RD Sedlec Rosnická komunikace a inženýrské sítě.

Objednatel:
MGH- Consult s.r.o.

Realizace:
2011

Karlovy Vary-areál Rolava -vodovod, kanalizace

Objednatel:
Město Karlovy Vary

Realizace:
2010

Mezirolí-lokalita „U Kruhového objezdu“ - inž.sítě
Objednatel: BAU-STAV a.s.
Realizace: 2010
Hájek - zasíťování pozemků
Objednatel: Antonín Ziegler
Realizace: 2010
Stanovice-Dražov-Hlinky - vodovod

Objednatel:
Vodohosp.sdr.obcí západních Čech

Realizace:
2009

Kolová, lokalita „Za Humny-inženýrské sítě pro RD“

Objednatel:
Kaznardžak company s.r.o.

Dokončeno:
2009

Inženýrské sítě pro RD, lokalita-Háje „Pod Lesem“

Objednatel:
Obec Kolová

Rozpočtové náklady:
6.155.000,- Kč

Dokončeno:
05/2008

Kanalizace Maďarské ul.-Kolová

Objednatel:
Obecní úřad Kolová

Rozpočtové náklady:
365tis.€

Realizace:
05-09/06

Obytná zóna západ-Chodov -inženýrské sítě

Objednatel:
Město Chodov

Rozpočtové náklady:
17.300tis.Kč

Realizace:
04/06-03/07

Mozartova ul.-Karlovy Vary -inženýrské sítě

Objednatel:
BAU-STAV,s.r.o.

Rozpočtové náklady:
7.350tis.Kč

Realizace:
11/03-1/05

TESCO Karlovy Vary-Dvory -inženýrské sítě
Objednatel: EKO-KV s.r.o.
Rozpočtové náklady: 9.700tis.Kč
Realizace: 04-09/03
Sportoviště
Karlovy Vary-ZŠ J.A.Komenského-rekonstrukce sportovišť
Objednatel: Město Karlovy Vary
Rozpočtové náklady: 10.600tis.Kč
Realizace: 06-09/04
Karlovy Vary-koupaliště Rolava-sportovně-rekreační mola a komunikace
Objednatel: Město Karlovy Vary
Rozpočtové náklady: 8.200tis. Kč
Realizace: 04-06/01
Zpevněné plochy
Kolová - park v obci Háje
Objednatel: Obec Kolová
Dokončení: 2010
Kolová-rekonstrukce komunikace, parkové úpravy,chodníky
Objednatel: Obec Kolová
Rozpočtové náklady: 2.845.000,- Kč
Dokončení: 10/2007
Parkoviště Drahovice-Lidická ul.
Objednatel: Město Karlovy Vary
Rozpočtové náklady: 950tis.Kč
Realizace: 10/05
Ostatní
Základové desky pro RD
Lokalita: Dalovice, Hroznětín, Pila, Mezirolí, Háje, Všeborovice, Hájek, Stará Role ...
Dokončení: 2007, 2008, 2009, 2010
Adaptace kostela Andělská Hora

Objednatel:
BAU-STAV,s.r.o.

Rozpočtové náklady:
1.950tis.Kč

Realizace:
07-11/05

Karlovy Vary-areál koupaliště Rolava-dětské hřiště

Objednatel:
Město Karlovy Vary

Rozpočtové náklady:
2.500tis.Kč

Realizace:
08-09/02

BÁČA s.r.o.
Na Vlečce 179
362 32 Otovice
mobil.: 602 415 260
721 842 683 hana.bacova@baca-kv.cz
© Copyright 2006 BÁČA, s.r.o.
Design: SOFTART s.r.o.