ISO 9001:2009
ISO 14001:2005
V roce 2005 byl zaveden systém řízení jakosti ISO 9001:2009. V roce 2007 jsme zavedli systém enviromentálního managementu ISO 14001:2005.
Politika EMS

Společnost BÁČA s.r.o. vyvíjí maximální úsilí přispět ke kvalitnějšímu a ekonomičtějšímu stavebnictví současnosti, splňujícímu současně všechny environmentální požadavky. Jsme jednou ze stavebních společností působících v regionu Karlovy Vary. Integrovaný systém managmentu podle novely ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 je tvořen pro hlavní výrobní proces, který je součastně předmětem certifikace podle požadavků normy a to:
Provádění vodohospodářských staveb, zpevněných ploch a pozemních komunikací
S vědomím, že kvalita v uspokojování potřeb zákazníků je jedním z hlavních bodů podnikatelské filosofie společnosti, zaměřuje se na budování a následné udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti. Pro tyto záměry společnost dodržuje nejvyšší standardy pro dodržování ochrany životního prostředí, pracovní hygieny a bezpečnosti práce.

Společnost BÁČA s.r.o. ve své integrované politice QMS/EMS uplatňuje tyto principy:

  1. Trvale využíváme nové poznatky v oblasti řízení kvality naší práce a související ochrany životního prostředí k neustálému zlepšování, pravidelně aktualizujeme a vyhodnocujeme enviromentální aspekty aktivit společnosti, právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou předmětem implementovaného QMS/EMS.
  2. Cíleně a průběžně minimalizujeme dopady provozované stavební činnosti společnosti na životní prostředí a to především trvalým plněním právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá., činnosti monitorujeme pravidelným přezkoumání QMS/EMS ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
  3. Vedeme zaměstnance k tomu, že každý zaměstnanec na všech úrovních je odpovědný za dodržování ochrany životního prostředí, podle svého zařazení, stanovených odpovědností, kvalifikace a vzdělání, k tomu zajišťujeme přístup k příslušným informacím a vhodná školení včetně zabezpečení trvalého odborného růstu školením.
  4. Uplatňujeme strategii práce bez chyb a s prevencí kontaminace životního prostředí, udržování pořádku a enviromentálním chováním na stavbách i v sídle společnosti. Důsledným, odpovědným přístupem zajišťujeme, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb, zároveň sledujeme hospodaření se vstupy, úspory energií a celkových nákladů a zaměříme se i na možné outsourcované procesy.
  5. Informujeme zaměstnance prokazatelně a obchodní partnery přiměřeně a integrované politice QMS/EMS, společnost dbá na otevřený dialog se zaměstnanci, úřady, orgány státní správy a ostatními zúčastněnými stranami, ve prospěch společnosti BÁČA s.r.o. a všech zainteresovaných stran, zapojujeme i naše dodavatele do zásad řízení enviromentu.

Integrovanou politiku QMS/EMS vyhlásilo vedení společnosti.

Ing. Miloš Báča, ředitel
Ing. Hana Báčová, PM/PVE

BÁČA s.r.o.
Na Vlečce 179
362 32 Otovice
mobil.: 602 415 260
721 842 683 hana.bacova@baca-kv.cz
© Copyright 2006 BÁČA, s.r.o.
Design: SOFTART s.r.o.